REGLER
 
1. TÄVLANDE

1.1. Den tävlande ska ha simkunnigheter i öppet vatten och den fysiska förmågan att kunna utföra loppet.

1.2. I singelklassen skall den tävlande ha god simkunnighet och vana från simningar i öppet vatten. Vi förbehåller oss rätten att plocka av simmare från banan om vi upptäcker att så inte är fallet. 

1.3. Den tävlande ska och fyllt 18 år senast på tävlingsdagen.

1.4. Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande föreskrifterna om regler och säkerhet.

2. TÄVLINGEN

2.1. Obligatorisk utrustning ska användas. Se utrustning under punkt 4.

2.2. All utrustning som laget startar med skall medföras in i mål.

2.3. Att avvika från den snitslade/märkta banan i syfte att korta ner sträckan är inte tillåtet.

2.4. Det är förbjudet att skräpa ner. Skräp slängs i soptunnor som finns vid vätskekontroller utmed banan.

3. ANSVAR

3.1. Tävlingsförsäkring ingår inte. Detta innebär att den som tävlar är med på egen risk. Vi rekommenderar Startklar. https://www.startklar.nu/

3.2. Du ska som tävlande känna till reglerna och följa dessa.

3.3. Force Majeure:

Bocksten Swimrun kommer åberopa Force Majeure vid tex åska, oväder eller orkan, hårda vindar, blixtnedslag, dåligt vatten, ovanligt låg vattentemperatur, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av force majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften.
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov. Det kan exempelvis handla om att skyddsvärda arter befinner sig längs bansträckningen eller att Länsstyrelsen och/eller markägare har ändrat ståndpunkt.
Tävlingsledningen förbehåller sig även rätten att ändra i dessa regler fram till tävlingsdagen. Aktuella regler måste dock anslås på tävlingsplatsen och delges deltagare vid registrering på plats. 

4. UTRUSTNING

4.1. De kläder du startar med, ska vara de du springer i mål med.

4.2. Krav på vad laget måste medföra; visselpipa och första förband. 

4.3.Krav på vad varje tävlande måste medföra; våtdräkt för vistelse i kallt vatten, simglasögon, badmössa, visselpipa, och väldränerade skor med bra grepp.

4.4. Rekommenderad utrustning;  handpaddlar, solkräm, öronproppar, höga strumpor/calfguards o klocka.

4.5. Tillåten utrustning; cyklop, simfenor, midjeväska, ryggsäck, draglina samt dolme.

5. MEDIA

5.1. Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagaren under hela tävlingsdagen.

5.2. Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och videomaterial på internet, i tidningar och andra former av marknadsföring av Bocksten Swimrun.
 
 
6. SÄKERHET

6.1. Tävlande i laget ansvarar för varandras säkerhet.

6.2. I vattnet får de tävlande inte vara separerade mer än 15 meter.

6.3. Tävlande genomför tävlingen på egen risk.

6.4. Vid nödsituation är den tävlande skyldig att ingripa och rädda medtävlande.

6.5. Behöver ett lag avbryta, ska det anmälas snarast till tävlingsorganisationen.